Pintu Islam.

Pintu Islam ialah kebenaran.

No comments:

Post a Comment